SIĞINAK HAVALANDIRMASI

SIGINAK HAVALANDIRMALARI

SIĞINAK HAVALANDIRMASI

Sığınakların Havalandırılması tasarımında,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insan

ların,yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir.Bu amaçla
asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.
Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının dan az, CO2 miktarının %2 den çok
olmaması,kuru termometre sıcaklığın 290C’ yi aşmaması sağlanmalıdır.Sağlık koşullarının korunması,
ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda,kişi başına en az 500 lt/h
solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs
ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8....9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik
neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer
biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Powered by Bilgeweb